Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuyor ve bu ilkeleri uyguluyoruz.

Garanti Bankası Kurumsal Yönetim İlkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış kurumsal yönetim ilkelerine uyar ve bu ilkeleri uygular. Garanti Bankası'nın şeffaf yapısı ile sürdürdüğü faaliyetleri düzenli olarak raporlar ve tüm pay sahiplerinin paylaşımına açar.