Borç Finansman Kredi Derecelendirme Notları

  Fitch Moody's Standard & Poor's
Yabancı Para Cinsinden Borçlanma * BB- B1 B+
Global Orta Vadeli İhraç Programı BB- B1 -
Yurtdışı havale akımlarına dayalı (DPR) Seküritizasyon BBB- - AA
İpotekli tahviller - Ba1 -
Sermaye Benzeri Tahviller B+ B3 -
* Fitch (Uzun Dönem YP), Moody's (Yabancı Para Teminatsız Borçlanma Notu), Standard & Poor's (Uzun Dönem YP ICR)