İklim Değişikliği Yönetimi

İklim değişikliği, uygarlığın her boyutunu etkileyecek düzeyde küresel bir tehdit olarak güncelliğini korumaktadır. Bankacılık sektörü için artan işletme maliyetlerinden, bu konuda hala belirsizliğini koruyan yasal çerçeveye kadar iklim değişikliğiyle ilgili birçok risk bulundurmaktadır. Bu riskleri öngörü ile ele alıp yönetebilen bankalar, riskleri asgari seviyeye indirmekle kalmayıp, değişen müşteri profilinin beklentilerinin ve yeşil yatırımlar için finansman ihtiyacının karşılanması gibi fırsatlardan faydalanacaktır. Bu nedenle Garanti Bankası, iklim değişikliğinin, iş süreçlerine ve karar verme mekanizmalarına tam entegrasyonu gerektiren, stratejik bir konu olduğuna inanmaktadır.

İklim değişikliğiyle mücadele için atılacak ilk adımın sera gazı emisyonu profilini belirlemek olduğunu kabul eden Garanti Bankası, 2009 yılından itibaren karbon ayak izini ölçmekte ve yönetmek için çok sayıda inisiyatifi hayata geçirmektedir. İklim değişikliğinin faaliyetleri açısından yarattığı riskleri ve fırsatları değerlendiren Garanti Bankası iklim değişikliği ile mücadele alanında yürüttüğü bütün çalışmaları CDP İklim Değişikliği ve Su programlarına raporlamaktadır. 

Garanti Bankası, 2015 yılında iklim değişikliğiyle mücadele için hazırladığı İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıklamıştır. Garanti, bu Plan’a göre iklim değişikliğiyle mücadelesini; karbon fiyatlandırması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının önceliklendirilmesi, ormansızlaşmanın azaltılması, iklim değişikliği adaptasyonuyla su risklerinin yönetilmesi ve yeşil ofis standartlarının oluşturulması başlıkları altında 4 konuda yoğunlaştırmaktadır. Garanti Bankası aynı zamanda BM Küresel İlkeler tarafından oluşturulan Karbon Fiyatı konusunda İş Dünyası Liderlik Kriterleri’ne (UN Global Compact’s Business Leadership Criteria on Carbon Pricing) imza atan ilk Türk şirketi olmuştur. Plan, Paris 21. Taraflar Toplantısı öncesi iş dünyasının karbonun fiyatlandırılmasına desteğini temsil etmiştir. 

5 ayrı kıtadan toplam aktif büyüklükleri 17 trilyon ABD dolarını aşan 28 banka olarak, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) Bankacılık Komitesi’nden toplumun hedefleriyle daha uyumlu yeni bir bankacılık anlayışını tanımlamak üzere davet aldık. Bu yeni Sorumlu Bankacılık Prensipleri, her bankanın topluma ve gezegenimize katkıda bulunma konusundaki azmini ve gerçekleştirdiği somut eylemleri güvenilir bir şekilde ortaya koyabilmesini sağlayacak. Garanti olarak, bu tarihi hareketin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nin Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisi dahil toplamda 8 farklı sürdürülebilirlik endeksinde yer alan Türkiye’den tek banka olarak, bu konuda tüm paydaşlarımıza örnek olmayı hedefliyoruz.