Garanti Bankası Tedarikçi Davranış İlkeleri

Garanti’nin vazgeçilmez değerleri olan; güven, doğruluk, hesap verebilirlik ve şeffaflık prensiplerine bağlılık, Banka’nın başta müşterileri, çalışanları, tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarına karşı en temel sorumluluğu olup, aynı zamanda güçlü itibarının da güvencesidir.

‘Garanti Bankası Tedarikçi Davranış İlkeleri,  kurumsal yönetim ilkeleri ve etik değerlere verdiği önem paralelinde, tedarikçilerin davranışlarını ve iş ilişkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, ‘Garanti Bankası'nın Tedarikçi Davranış İlkeleri  dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu doküman, bir rehber niteliğinde olup, içinde yer alan ilkeler, Garanti’nin vizyonunun, misyonunun, değerlerinin, davranışlara ve iş yapış şekillerine yansımış halidir. 

Garanti Bankası, Tedarikçi Davranış İlkeleri dokümanını, tedarikçileri ile ilgili tüm kanallar aracılığıyla paylaşmıştır.

Garanti Bankası Tedarikçi Davranış İlkeleri  ve ilişkili diğer dokümanları, değişen iş hayatının gereksinimlerine göre güncel tutulmaktadır.