İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Programı Senelik Güncelleme

13 Aralık 2018 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu’nun T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası izinleri 25 Nisan 2019 Tarihinde tamamlanmış ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı Programının senelik güncellemesi 26 Nisan 2019 tarihinde tamamlanmıştır. Programımız 5.000.000.000 Euro tutarında yenilenmiştir.

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Programı Senelik Güncelleme