Bankamız İşletme Adının Tescil ve İlanı

Bankamız Yönetim Kurulunca, tüm yasal ve içsel süreçlerin tamamlanmasını takiben faaliyetlerin “Garanti BBVA” işletme adı ile yürütülmesine ve işletme adının tescil ve ilan edilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

Bankamız İşletme Adının Tescil ve İlanı